Sri Lanka Olympiad Mathematics Foundation

IMC TEAM B TST 2018 Certificates

Start entering your surname to search

A. Akila
A. Apilash
A.H.M.H.N. Bandara
A.K. Navaratna
A.S. Sathmina
A.S.K.N.W.M.R.T.A. Samara
A.V. Dadallage
B. Apiram
C.A. Jayalath
C.H. Abishothman
C.T.B. Wanasinghe
Chathura Nirmal Weerasinghe
D.D. Mannaperuma
D.M.U.S. Wijeratne
D.N. Hewage
G. Sampavy
G.A. Mahabaduge
G.K.R.B. Ranatunga
G.M.B. Perera
H.M.M.A. Bandara
H.R. Alwela
H.T.S.D. Fernando
H.W.U. Prabashwara
I.M.P.T. Gunawardana
J. Danushanth
K.C.K. Manawathilake
K.J.Y.N. Jayasekara
K.S. Kodithuwakku
M. Sumetha
M.D.C.Y. Gimhana
M.F. Ahamed
M.N.N. Ahmadh
M.V.K.C. Dananjana
M.W.T. Thiyamini
N. Kavishanth
N. Sivamynthan
N. Waseem
P L.D. Pathirana
P. Purushothaman
P.B.L. Ariyaratne
P.C. Malawaraarachchi
P.M.R. Chandimal Rukshan
R. Lokeeshan
R. Pahanma Upani
R. Rakeshan
R.M.M.M. Jayasekara
R.T. Dissanayake
R.T.U. Jayasena
S. A. Arbith Ahamed
S. Jathushana
S. Srirakshan
S. Vanoja
S.A. Kotuwewatta
S.B. Ranasinghe
S.C. Thuvarahan
S.T. Balahewa
T. Imyavan
T. Perera
T. Sundarbavan
T.A.R. Pramudika
T.V.N. Vithanachchi
T.V.S. Vithanachchi
V.M.S. Perera
V.N. Wettasinghe
V.R.Pirapaharan
Vitharana Maruka Rasindu
W.D.V.M. Weerasinghe
W.M.G. Irukumarasiri
W.M.H. Wanigasundara
W.M.K.S.B. Weerasinghe
W.M.S.A.B. Wickramasinghe
W.M.V.A. Wijesingha
W.T.N. Botheju
W.U.D. De Mel
W.V.Thimasha Tharindi
Y. Mithulashan

IMC TEAM B TST 2018 Certificates

Start entering your surname to search

A. Akila
A. Apilash
A.H.M.H.N. Bandara
A.K. Navaratna
A.S. Sathmina
A.S.K.N.W.M.R.T.A. Samara
A.V. Dadallage
B. Apiram
C.A. Jayalath
C.H. Abishothman
C.T.B. Wanasinghe
Chathura Nirmal Weerasinghe
D.D. Mannaperuma
D.M.U.S. Wijeratne
D.N. Hewage
G. Sampavy
G.A. Mahabaduge
G.K.R.B. Ranatunga
G.M.B. Perera
H.M.M.A. Bandara
H.R. Alwela
H.T.S.D. Fernando
H.W.U. Prabashwara
I.M.P.T. Gunawardana
J. Danushanth
K.C.K. Manawathilake
K.J.Y.N. Jayasekara
K.S. Kodithuwakku
M. Sumetha
M.D.C.Y. Gimhana
M.F. Ahamed
M.N.N. Ahmadh
M.V.K.C. Dananjana
M.W.T. Thiyamini
N. Kavishanth
N. Sivamynthan
N. Waseem
P L.D. Pathirana
P. Purushothaman
P.B.L. Ariyaratne
P.C. Malawaraarachchi
P.M.R. Chandimal Rukshan
R. Lokeeshan
R. Pahanma Upani
R. Rakeshan
R.M.M.M. Jayasekara
R.T. Dissanayake
R.T.U. Jayasena
S. A. Arbith Ahamed
S. Jathushana
S. Srirakshan
S. Vanoja
S.A. Kotuwewatta
S.B. Ranasinghe
S.C. Thuvarahan
S.T. Balahewa
T. Imyavan
T. Perera
T. Sundarbavan
T.A.R. Pramudika
T.V.N. Vithanachchi
T.V.S. Vithanachchi
V.M.S. Perera
V.N. Wettasinghe
V.R.Pirapaharan
Vitharana Maruka Rasindu
W.D.V.M. Weerasinghe
W.M.G. Irukumarasiri
W.M.H. Wanigasundara
W.M.K.S.B. Weerasinghe
W.M.S.A.B. Wickramasinghe
W.M.V.A. Wijesingha
W.T.N. Botheju
W.U.D. De Mel
W.V.Thimasha Tharindi
Y. Mithulashan